Participa i aporta contingut !

Pots enviar-nos documentació que creguis necessària per afegir a la pàgina

Matemàtiques 2
Sistemes Operatius

Cada .rar conté els exercicis de laboratori resolts de forma parcial o completa.

Probabilitat i Estadística

A vegades canvien alguns exercicis, dades, ordre, nous apartats...
Cada .rar conté els exercicis de E-status.

Bases de Dades

Tots els jocs de proves passades, en cas contrari el exercici tindrà una anotació.

Xarxes de Computadors
Arquitectura de Computadors
Empresa i Entorn Econòmic
Estructura de Dades i Algorismes
Documentació d'Ajuda
Recuperacions

Des del curs 2012-2013, a la FIB s'han començat a fer recuperacions. A continuació teniu documents amb la informació que es va donar als participants sobre el mètode d'evaluació i el guió de classe que es seguia de algunes assignatures.